Lokale Adviescommissie (LAC)

Maandelijks komt de Lokale Adviescommissie (LAC) in Brugge samen. Op de LAC worden de dossiers besproken van mensen die dreigen afgesloten te worden voor elektriciteit en/of gas en/of water.  Deze dossiers worden voorgedragen door de distributienetbeheerder of watermaatschappij.

Voor elektriciteit en gasaandelijks is er maandelijks een LAC, voor water is dit driemaandelijks.

OCMW Brugge onderzoekt en bemiddelt tussen de klant en de netbeheerder of watermaatschappij. De Lokale Adviescommisie beslist over de afsluiting of heraansluiting voor elektriciteit/gas en/of water.

We houden zitdag op twee locaties:

  • Huis van de Bruggeling, Brugge: elke werkdag, enkel op afspraak.
  • d'Oude Stoasie, Venetiëstraat 1, Zeebrugge: enkel op afspraak.

Procedure

  1. Je ontvangt een brief van de lokale adviescommissie (LAC) met een afspraakmoment
  2. Je komt langs op de afspraak of contacteert ons op 050 32 63 75 om ze te verplaatsen
  3. Meld je aan met je e-ID en energiefacturen in Huis van de Bruggeling: Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
  4. Een maatschappelijk werker bekijkt je sociale en financiële situatie
  5. De maatschappelijk werker bespreekt je dossier op de LAC
  6. Na de zitting van de LAC ontvangt je binnen de 5 werkdagen de beslissingsbrief met de post

Contactinformatie