Tegemoetkoming in kosten voor vrijetijdsactiviteiten

Kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten is een basisrecht.
Maar: veel vrijetijdsactiviteiten zijn te duur voor cliënten die in een moeilijke financiële situatie zitten. Of ze vinden het moeilijk om alleen naar een onbekende activiteit te gaan.

Op kosten voor vrijetijdsactiviteiten wordt een tegemoetkoming van 90 % uitbetaald voor cliënten van het OCMW.
De tegemoetkoming wordt toegekend per kalenderjaar, eens er duidelijkheid is rond de federale subsidie ter bevordering van de participatie van OCMW-cliënten.
Per kalenderjaar kan tot 120 euro per volwassene en tot 60 euro per kind vanaf 3 jaar uitbetaald worden.

Voorwaarden

De tegemoetkoming wordt toegekend aan personen die:
> een leefloon of geldelijke bijstand aan tarief van het leefloon genieten van het OCMW Brugge
> die aanvullende geldelijke bijstand genieten van het OCMW Brugge
> die in Brugge verblijven en bij de dienst Budget- en Schuldhulpverlening in collectieve schuldenregeling zijn
> die in Brugge verblijven en bij de dienst Budget- en Schuldhulpverlening in budgetbeheer zijn, op voorwaarde dat zij openstaande schulden hebben waarvoor maandelijkse afbetalingen gebeuren
> die in Brugge verblijven en bij de dienst Budget- en Schuldhulpverlening in budgetbeheer zijn, op voorwaarde dat zij geen openstaande schulden meer hebben, maar een inkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt
>  die door het OCMW Brugge tewerkgesteld worden binnen art. 60 § 7 of binnen een ander sociaal tewerkstellingsstelsel, waarbij geactiveerd leefloon wordt uitbetaald, indien het inkomen uit deze tewerkstelling het enige arbeidsinkomen in het gezin uitmaakt
> buiten Brugge verblijven, maar voor wie het OCMW Brugge de plaatsingskosten ten laste neemt en aan hun personen ten laste

Voor de berekening van het inkomen wordt met alle inkomsten rekening gehouden, met uitzondering van de integratietegemoetkoming, uitbetaald door FOD Sociale Zekerheid.

Procedure

Wil je van deze tegemoetkoming gebruik maken?
Je kunt op de zitdag in het HUIS VAN DE BRUGGELING langskomen -      op dinsdagvoormiddag (tussen 8 uur 30 en 12 uur) -      op woensdag in de vooravond (tussen 16 uur en 19 uur) Je moet hiervoor een afspraak maken, telefonisch of via deze pagina.

We houden ook een zitdag in D’OUDE STOASIE (Venetiëstraat 1) in ZEEBRUGGE. We zijn er op elke eerste maandag van de maand, van 14 uur tot 16 uur 30 bereikbaar.

 

Meebrengen

Betaalbewijzen van de activiteiten waarvoor een tegemoetkoming gevraagd wordt.

Deel deze pagina

Contactinformatie