Terugbetaling kosten vrijetijd

Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie betaalt een tegemoetkoming van 80% bij kosten voor vrijetijdsactiviteiten

 • aankoop van tickets;
 • lidgelden;
 • aankoop boeken;
 • abonnementen voor internet, digitale televisie en abonnementen zoals Spotify, Netflix, Disney Channel ... 

De tegemoetkoming 80 % wordt vanaf 2 januari van elk kalenderjaar uitbetaald. Ook mensen die niet bij het OCMW in begeleiding zijn, maar aan de inkomstenvoorwaarden voldoen, kunnen van deze tegemoetkoming genieten.

Je kan per jaar een budget van € 240 per volwassene en € 120 per kind ten laste terugkrijgen op kosten voor sport, cultuur en jeugdwerk. 

Voorwaarden

De tegemoetkoming 80% wordt toegekend aan

 • personen die in Brugge wonen;
 • personen die enkel in Brugge in begeleiding zijn bij een welzijnsorganisatie (en niet wonen in een gemeente waar ook een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie actief is).

Om van de tegemoetkoming te kunnen genieten, moet je

 • in budgetbeheer (met afbetaling van schulden) zijn;
 • in collectieve schuldenregeling zijn;
 • een gezinsinkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt:
  Alleenstaande         1.284 euro per maand
  Koppel                      1.926 euro per maand

  Per kind ten laste jonger dan 14 jaar: 385 euro extra.
  Per kind ten laste vanaf 14 jaar: 642 euro extra.

 
Voor de berekening wordt met alle inkomsten (met uitzondering van integratie-tegemoetkoming en mantelzorgpremie) rekening gehouden. 

Procedure

Om van één van die aanbiedingen gebruik te maken, is het nodig dat we een zicht hebben op je financiële situatie. We vragen daarom één maal per jaar dat je alle nodige informatie bezorgt.

Maak een afspraak op één van de zitdagen:

Meebrengen

Afhankelijk van de situatie moet je de volgende documenten meebrengen:

 • Bewijs van budgetbeheer of collectieve schuldenregeling.
 • Inkomstengegevens (loon, vervangingsinkomen, groeipakket, onderhoudsgeld, spaargelden, …).

Je kunt de betaalbewijzen afgeven:

De betaalbewijzen moeten ons bereiken tegen 23 december.

Contactinformatie