Terugbetaling van kosten voor vrijetijd

Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie betaalt een tegemoetkoming in kosten voor vrijetijdsactiviteiten én abonnementen voor internet en digitale televisie, aan 80 % van de totale kost.
Ook streamingsdiensten (zoals Spotify, Netflix, Disney Channel ...) vallen onder deze regeling.
De tegemoetkoming 80 % wordt vanaf 2 januari van elk kalenderjaar uitbetaald.

Ook mensen die niet bij het OCMW in begeleiding zijn, maar aan de inkomstenvoorwaarden voldoen, kunnen van deze tegemoetkoming genieten.

Je kan per jaar een budget van € 240 per volwassene en € 120 per kind ten laste terugkrijgen op kosten voor sport, cultuur en jeugdwerk. 

Voorwaarden

 • Voldoen aan de voorwaarden rond het inkomen (inkomen onder de Europese armoedegrens, budgetbeheer met afbetaling van schulden, collectie schuldenregeling)
  EN
 • Voldoen aan de voorwaarden qua verblijfssituatie:
  - personen die in Brugge wonen
  - Personen die enkel in Brugge in begeleiding zijn bij een
     welzijnsorganisatie (en niet wonen in een gemeente waar ook een
     lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie actief is).

Procedure

1. SOCIAAL EN FINANCIEEL ONDERZOEK

Om van één van die aanbiedingen gebruik te maken, moeten we op de hoogte zijn van je financiële situatie. We vragen om ons éénmaal per jaar de nodige informatie te bezorgen zodat we kunnen nagaan van welke rechten je kan genieten.  

Maak daarom een afspraak op één van de zitdagen:

2. BINNENBRENGEN VAN KOSTEN

Je kunt de betaalbewijzen

De betaalbewijzen moeten ons bereiken tegen 20 december.

Meebrengen

 • Bewijs van budgetbeheer (met afbetaling van schulden) of collectieve schuldenregeling
 • Inkomstenbewijzen (loon, vervangingsinkomen, groeipakket, onderhoudsgeld, spaargelden, …)

Uitzonderingen

Er wordt geen tegemoetkoming uitbetaald op kosten waarvoor je via een ander kortingssysteem (Uitpas met kansentarief, vrijuit.nu) al 80% korting kunt krijgen.

Contactinformatie