Klacht indienen bij de Ombudsman

De Ombudsman onderzoekt en bemiddelt in klachten van burgers over diensten van het stadsbestuur, de lokale politie, het OCMW en de intercommunales. Hij gaat op een onpartijdige manier na of je correct en behoorlijk behandeld bent. Hij bemiddelt tussen jou en de diensten.

Het kan onder meer gaan over:

 • een onrechtvaardige behandeling
 • een procedure die te lang duurt
 • niemand die naar je luistert of je vraag ernstig neemt
 • een onbeleefde reactie of geen reactie

De Ombudsman verstrekt ook aanbevelingen aan het bestuur om te komen tot een betere dienstverlening.

Jaarlijks maakt hij een publiek verslag van zijn werkzaamheden. 

Alle nieuwsitems van de Ombudsman kun je hier raadplegen.

Federale Ombudsman

De federale Ombudsman komt elke eerste dinsdag van de maand naar het kantoor van de Brugse Ombudsman om naar je klachten te luisteren. 

Als je een gesprek wenst, maak je eerst een afspraak op het gratis nummer 0800 99 962.

Meer informatie over de federale Ombudsman vind je hier.

Voorwaarden

 • Je klacht gaat over de diensten van het stadsbestuur, de lokale politie, het OCMW of de intercommunales.
 • Je richt je vraag of melding eerst aan de diensten zelf of aan het stedelijk Meldpunt, vooraleer je naar de Ombudsman komt.
 • Ook niet-Bruggelingen zijn welkom bij de Ombudsman.

Procedure

 • Kom langs bij de Ombudsman Stad Brugge, Hoogstraat 9, 8000 Brugge tijdens de openingsuren:
  Maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur
  Dinsdag ook tussen 13.30 en 17.00 uur of op afspraak op een ander moment.
  Indien deze uren niet schikken, komen wij tot bij jou.
 • Bezorg je klacht via ons online formulier.
 • Mail je klacht naar ombudsman@brugge.be.
 • Bezorg je klacht via brief. Vat je probleem samen in een eenvoudige brief, vermeld je naam en adres en stuur alles naar Ombudsman Stad Brugge, Hoogstraat 9, 8000 Brugge. Aangetekend opsturen is niet nodig.
 • Bel ons via 050 44 80 90.
  Buiten de diensturen kan je een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat.


Kom je langs? Onze ingang is in de Hoogstraat 9. Kom binnen langs de grote poort (zie foto hieronder). Er is een fietsenstalling aanwezig.

Foto kantoor Ombudsman Brugge in de Hoogstraat 9

Meebrengen

Alle documenten of stukken die de Ombudsman kunnen helpen bij zijn onderzoek.

Bedrag

De tussenkomst van de Ombudsman is gratis.

Uitzonderingen

 • De Ombudsman kan beslissen om klachten niet te behandelen als ze anoniem zijn of gaan over feiten die meer dan één jaar oud zijn.
 • Hij mag niet oordelen over de inhoud van reglementen en verordeningen en over het algemeen beleid van het stadsbestuur en het OCMW.
 • De Ombudsman is ook niet bevoegd voor klachten over:
  • interne personeelszaken;
  • zaken waarvoor een gerechtelijke procedure loopt;
  • de werking van de lokale politie als gerechtelijke politie;
  • de inhoud van beslissingen inzake individuele dienstverlening door het OCMW;
  • zaken die onder het medisch beroepsgeheim vallen.

Regelgeving

De werking van de Brugse Ombudsman is geregeld via het "Reglement op de Ombudsfunctie", goedgekeurd in de Gemeenteraad van 21 mei 1996.