Evaluatieformulier babbelbuddy

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Hoe lang ben je een babbelbuddy? *
Waarom ben je buddy geworden? *
Hoeveel buddy's heb je? *
Heb je nog steeds contact met jouw buddy's? *
Indien neen, hoe komt dit?
Op welke manier hebben jullie contact? *
Hoeveel keer per maand heb je contact met je buddy? *
Deze gesprekken verlopen... *
Heb je al iemand moeten doorverwijzen tijdens een gesprek? *
Zo ja, was het duidelijk voor jou naar waar je moest doorverwijzen?
Heb je nood aan duidelijke informatie rond doorverwijzing? *
Zijn de gesprekken zwaar en/of emotioneel voor jou? *
Belt jouw buddy jou op? *
Voel je je gehoord door onze dienst? *
Ben je op de hoogte van de nieuwsbrief van "Vierkant tegen eenzaamheid"? *
Vind je de nieuwsbrief nuttig? *
Heb je al een vorming in het kader van babbelbuddy's gehad? *
Zo ja, met welk onderwerp? *
Heb je interesse in een samenkomst/intervisie met andere babbelbuddy's, om ervaringen uit te wisselen? *
Indien ja, welk moment past best voor jou?
Indien ja, met hoeveel personen zou zo'n vorming comfortabel zijn voor jou?
Wil je nog babbelbuddy blijven? *