Cursisten Ta(a)lent ontvangen diploma

13
feb
2023

In Mintus-buurtcentrum Ten Hove zijn vrijdag opnieuw de attesten van Ta(a)lent uitgereikt. Dat gebeurde met een sfeer- en smaakvolle receptie. Ta(a)lent helpt nieuwkomers in Brugge op verschillende manieren op weg.

Jolien WALGRAEVE, maatschappelijk werker OCMW Brugge: “De Dienst Trajectbegeleiding van OCMW Brugge is een belangrijk aanspreekpunt en een steunpilaar voor wie nieuw is in de stad. We proberen cliënten die een job zoeken, duurzaam aan het werk te krijgen. Daarvoor moeten eerst een aantal stappen worden gezet, zeker voor de taalverwerving.

Babet TRAMASEUR, maatschappelijk werker OCMW Brugge: “Cursisten die aansluiten bij Ta(a)lent proberen het Nederlands stap voor stap te leren. Zo krijgen ze vlotter toegang tot de arbeidsmarkt. De opleiding duurt in totaal zes maanden, de uitreiking van de attesten is voor deze mensen de kers op de taart.

Ta(a)lent werd voor het eerst georganiseerd in 2011. vzw Vokans is partner en maakt ook deel uit van de stuurgroep. Twaalf jaar na de eerste editie studeert er nu dus opnieuw een groep gemotiveerde nieuwkomers af, uit onder andere Libië, Palestina, Burundi en Afghanistan. De cursisten brachten naar goede gewoonte zelf bereid lekkers mee naar de slotreceptie.

Schepen Pablo ANNYS: “We zijn ons ervan bewust dat iedereen niet zomaar de weg vindt op de jobmarkt. Om deze nieuwkomers maximaal kansen te bieden, blijven we jaar na jaar investeren in Ta(a)lent . Onze cursisten worden ondergedompeld in de Nederlandse taal, krijgen uitgebreide oriëntering en lopen stage. Die stage is voor deze lichting Ta(a)lent-cursisten afgerond. Ik ben ervan overtuigd dat ze met hun kennis, ervaring en een positieve blik richting toekomst, aan de slag kunnen en een goed leven kunnen uitbouwen in Brugge. Oprechte dank gaat daarbij uit naar alle projectpartners van Ta(a)lent en de mensen doe een stageplaats aanboden.”

Op 1 februari 2023 startte intussen weer een nieuwe groep Ta(a)lent-cursisten. Zij zullen in de zomer afzwaaien.

 

Deel deze pagina