Begeleiding huurachterstal

Heb je 2 maanden of meer huurachterstal? 
Heb je als verhuurder een huurder met 2 maanden of meer huurachterstal?

OCMW Brugge kan je hierin ondersteunen aan de hand van een financiële tussenkomst in de helft van de huurachterstal (maximum van € 1316,00) en begeleiding. 

Je kunt hiervoor terecht:

 • enkel na afspraak in het Huis van de Bruggeling.

Voorwaarden

 • Verblijven op grondgebied Brugge
 • Minimum 2 maanden huurachterstal en maximum 6 maanden (vanaf 01/04/2020)
 • Akkoord gaan met een begeleidingsovereenkomst tussen huurder, verhuurder en OCMW Brugge voor de minimale duur van 12 maanden.
 • Toelaten van woonbegeleiding gedurende de begeleidingsovereenkomst
 • Aanvaarden van budgetbeheer gedurende de begeleidingsovereenkomst
 • De toekomstige lopende huur moet stipt betaald worden net als het afgesproken afbetalingsplan met de verhuurder

Procedure

Maak bij voorkeur telefonisch een afspraak

Meebrengen

 • Elektronische identiteitskaart
 • Huurcontract
 • Contactgegevens verhuurder/huurder
 • Bewijs van jouw inkomsten van de laatste 3 maanden
 • Rekeninguittreksels van jouw zicht- en spaarrekening(en) van de laatste 3 maanden

Regelgeving

Contactinformatie