Begeleiding huurachterstal

Heb je huurachterstal? 

Heb je als verhuurder een huurder met huurachterstal?

OCMW Brugge kan je hierin ondersteunen aan de hand van een financiële tussenkomst in de helft van de huurachterstal (maximum van € 1477,00) en begeleiding. 

Neem zo snel mogelijk telefonisch contact met het Woonloket! 

Voorwaarden

Begeleiding

 • Meewerken aan het traject


Tussenkomst in de huurachterstal

 • Verblijven op grondgebied Brugge
 • minimum 2 maanden huurachterstal
 • Akkoord gaan met een begeleidingsovereenkomst tussen huurder, verhuurder en OCMW Brugge voor de minimale duur van 12 maanden.
 • Toelaten van woonbegeleiding gedurende de begeleidingsovereenkomst
 • Aanvaarden van budgetbeheer gedurende de begeleidingsovereenkomst
 • De toekomstige lopende huur moet stipt betaald worden net als het afgesproken afbetalingsplan met de verhuurder

Procedure

Maak bij voorkeur telefonisch een afspraak

Meebrengen

 • Elektronische identiteitskaart
 • Huurcontract
 • Contactgegevens verhuurder/huurder
 • Bewijs van jouw inkomsten van de laatste 3 maanden
 • Rekeninguittreksels van jouw zicht- en spaarrekening(en) van de laatste 3 maanden

Contactinformatie