Begeleiding huurachterstal

Heb je 2 maanden of meer huurachterstal? 

Heb je als verhuurder een huurder met 2 maanden of meer huurachterstal?

Het OCMW van Brugge kan hierin ondersteunen aan de hand van een financiële tussenkomst in de helft van de huurachterstal (maximum van € 1316,00) en begeleiding. 

Voorwaarden

> verblijven op grondgebied Brugge
> minimum 2 maanden huurachterstal en maximum 6 maanden (vanaf 01/04/2020)
> akkoord gaan met een begeleidingsovereenkomst tussen huurder, verhuurder en OCMW Brugge voor de minimale duur van 12 maanden. 
> toelaten van woonbegeleiding gedurende de begeleidingsovereenkomst
> aanvaarden van budgetbeheer gedurende de begeleidingsovereenkomst
> de toekomstige lopende huur moet stipt betaald worden net als het afgesproken afbetalingsplan met de verhuurder

Procedure

Maak een afspraak

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart
> huurcontract
> contactgegevens verhuurder/huurder
> bewijs van jouw inkomsten van de laatste 3 maanden
> rekeninguittreksels van jouw zicht- en spaarrekening(en) van de laatste 3 maanden

Regelgeving

Contactinformatie