Huurwaarborglening Vlaams Woningfonds

Het Vlaams Woningfonds verstrekt huurwaarborgleningen opdat huurders hun waarborg zouden kunnen betalen bij het huren van een woning/appartement. 

Wil je info of ondersteuning bij jouw aanvraag van de huurwaarborglening van het Vlaams Woningfonds?

We helpen en adviseren waar nodig.

Je dient een afspraak te maken voor deze hulpverlening. 

Voorwaarden

1. Je moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of op een referentieadres. 

2. Je geïndexeerde inkomen mag de hieronder vastgestelde grenzen niet overschrijden:

 • voor een alleenstaande zonder personen ten laste1 : 30 591 EUR;
 • voor een alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste1 heeft: 33 445 EUR;
 • voor alle anderen: 45 883 EUR te vermeerderen met 2 857 EUR per persoon ten laste1(een ernstig gehandicapt kind telt voor 2 personen ten laste).

3. Je huurwoning/appartement:

 • moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest
 • moet als hoofdverblijfplaats dienen
 • mag geen sociale huurwoning zijn (tenzij de woning wordt onderverhuurd door een sociaal verhuurkantoor)

4. Je mag:

 • geen woning of bouwgrond:geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebben op een woning of bouwgrond.

  • volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben;
  • hebben die volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal is gegeven;
  • volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik hebben gegeven.

In afwijking hiervan kom je toch in aanmerking voor een huurwaarborglening indien je

 • samen met je partner of ex-partner:een woning of bouwgrond kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom hebt verworven;

  • een woning of bouwgrond volledig in volle eigendom hebt, maar je partner of ex-partner de huurovereenkomst niet mee ondertekent;
  • een woning of bouwgrond volledig in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven, maar je partner of ex-partner de huurovereenkomst niet mee ondertekent;
  • een volledig recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt op een woning of bouwgrond, maar je partner of ex-partner de huurovereenkomst niet mee ondertekent;
 • een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een woning of bouwgrond gedeeltelijk ten kosteloze titel hebt verworven;
 • een woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht of opstal is gegeven gedeeltelijk ten kosteloze titel hebt verworven.

5. Je mag bij de Centrale voor kredieten aan particulieren niet geregistreerd  staan met een betalingsachterstand

6. De ondertekening van de huurovereenkomst mag maximaal 3 maanden geleden zijn op het ogenblik van de aanvraag.

Procedure

Maak bij voorkeur telefonisch een afspraak

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart + pincode
> een kopie van de identiteitskaart
> een kopie van je laatste beschikbare aanslagbiljet (maximaal drie jaar eerder)

Indien van toepassing:
> vonnis/bewijs  bezoekrecht of co-ouderschap kinderen 

Contactinformatie