Het OCMW geeft aan personen die geen sociale correctie hebben op hun huurprijs maandelijks een tussenkomst in de betaling van de huur a rato van 20 % van de effectief betaalde huurprijs met een minimumbedrag van 65 euro en een maximumbedrag van 100 euro.

Voorwaarden

Uit de lijst van voorwaarden worden hieronder enkele vermeld:

> Gerechtigd zijn op leefloon/equivalent leefloon.
> Men mag nog geen correctie hebben op de huurprijs via huursubsidie, huurpremie of als bij de berekening van de huurprijs reeds rekening wordt gehouden met het inkomen.
> Er moet een ondertekend huurcontract zijn voor een woning gelegen te Brugge en bewijzen van effectieve betaling van huur en energie.
> Er zijn ook nog voorwaarden om te voorkomen dat de huur een te groot aandeel vormt ten aanzien van het inkomen en ook voorkomen wordt dat men ongeschikt verklaarde woningen huurt.

Meebrengen

> Documenten inzake identiteit en verblijfsvergunningen.
> Ondertekend huurcontract.
> Informatie omtrent het huidige inkomen.
> Bewijzen van effectieve betaling van huur en energiekosten.

Deel deze pagina

Contactinformatie