Woonateliers: eerste stap naar een woonst

13
feb
2019

Een woonst vinden, huren, en kunnen blijven huren: voor heel wat kwetsbare mensen is het niet evident. OCMW Brugge wil nieuwkomers of personen die een tijdje dakloos waren, hier een handje bij helpen.

Voorzitter Pablo ANNYS: “Kwetsbare personen hebben vaak onvoldoende info over beschikbare huurwoningen en kennen de rechten en de plichten van huurders niet. Om hun kansen op de huurmarkt te vergroten, biedt OCMW Brugge vanaf nu woonateliers aan. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die in de crisisopvang van ‘t Sas of  in één van onze doorgangswoningen verblijven, en voor bewoners van het Lokaal Opvanginitiatief.”

Elk woonatelier bestaat uit 3 ‘themadagen’. In blokken van twee keer twee uur komen de deelnemers meer te weten over de zoektocht naar een huurwoonst via internet, over budget en huurprijzen, de rechten en plichten van de huurder en de energieprijzen.

Pablo ANNYS: “We bekijken het breed. Het project wordt gedragen door OCMW-vereniging De Schakelaar, de dienst Budget en schuldhulpverlening , het Sociaal Verhuurkantoor, Mintus Thuishulp en 2 vrijwilligers van het LOI. Want wie een woning vindt, wordt na het afsluiten van een huurcontract nog geconfronteerd met bijkomende kosten. Bewust energieverbruik is een extra troef, dat willen we absoluut meegeven.”

De eerste reeks woonateliers vindt plaats in februari. Daarna worden de sessies nog eens hernomen in mei en in september.

“Ik ben ervan overtuigd dat we door deze woonateliers, kwetsbare inwoners van regio Brugge betere kansen bieden op de huurmarkt. Zo hopen we dat ze met wat geluk en kennis van zaken van een huis in Brugge, ook een duurzame thuis kunnen maken”, aldus nog voorzitter ANNYS. 

Deel deze pagina