Woning huren via het Sociaal Verhuurkantoor Brugge

SVK Brugge verhuurt woningen aan een betaalbare huurprijs en aan wie het moeilijk heeft een woning te vinden op de private huurmarkt.

Voorwaarden

> Geen woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben, noch in het binnenland, noch in het buitenland.
> Inkomen mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden.
> Meerderjarig zijn op het moment van de inschrijving.
> Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister, of een referentieadres op een OCMW hebben.

Procedure

Wens je je in te schrijven op de wachtlijst? Maak telefonisch een afspraak op het nummer 050 32 74 10 of klik op maak een afspraak hieronder.

Meebrengen

Bij inschrijving:
> bewijs huidig netto besteedbaar inkomen, van de laatste 3 maanden (loonfiches, attest uitbetalingsinstelling, alimentatiegeld, …)
> meest recente belastingbrief
> een bewijs van de woonnood (kopie huuropzeg, bewijs storting huishuur, kopie huurcontract, …)

 

Bedrag

Afhankelijk van de woning.

Contactinformatie