Woning huren via het Sociaal Verhuurkantoor Brugge

SVK Brugge verhuurt woningen aan een betaalbare huurprijs en aan wie het moeilijk heeft een woning te vinden op de private huurmarkt.

Voorwaarden

> Geen woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben, noch in het binnenland, noch in het buitenland.
> Inkomen mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden.
> Meerderjarig zijn op het moment van de inschrijving.
> Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister, of een referentieadres op een OCMW hebben.

Procedure

Wens je je in te schrijven op de wachtlijst? Maak telefonisch een afspraak op het nummer 050 32 74 10.

Meebrengen

Bij inschrijving:
> bewijs huidig netto besteedbaar inkomen, van de laatste 3 maanden (loonfiches, attest uitbetalingsinstelling, alimentatiegeld, …)
> meest recente belastingbrief
> een bewijs van de woonnood (kopie huuropzeg, bewijs storting huishuur, kopie huurcontract, …)

 

Bedrag

Afhankelijk van de woning.

Deel deze pagina

Contactinformatie