Woning huren via het Sociaal Verhuurkantoor Brugge

SVK Brugge verhuurt woningen aan een betaalbare huurprijs en aan wie het moeilijk heeft een woning te vinden op de private huurmarkt.

Voorwaarden

> Geen woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben, noch in het binnenland, noch in het buitenland.
> Inkomen tot 3 jaar terug mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden.
> Meerderjarig zijn op het moment van de inschrijving.
> Kunnen aantonen dat je Nederlands spreekt, geleerd hebt of bereid bent het te leren.
> Van een verplichte inburgeraar wordt verwacht dat hij/zij bereid is zich in te burgeren.
> Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister, of een referentieadres op een OCMW hebben.

Procedure

Wens je je in te schrijven op de wachtlijst? Maak telefonisch een afspraak op het nummer 050 32 74 10.

Meebrengen

Bij inschrijving:
> bewijs huidig netto besteedbaar inkomen, van de laatste 3 maanden (loonfiches, attest uitbetalingsinstelling, alimentatiegeld, …)
> belastingbrieven inkomsten 2014 (aanslagjaar 2015) en inkomsten 2015 (aanslagjaar 2016)
> een bewijs van de woonnood (kopie huuropzeg, bewijs storting huishuur, kopie huurcontract, …)
> een kopie van een diploma of attest Nederlandse taal
> indien vereist: inburgeringsattest

Bedrag

Afhankelijk van de woning.

Deel deze pagina

Contactinformatie