Voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap

Een voorbehouden parkeerplaats mag gebruikt worden door personen met een beperking, die in het bezit zijn van een speciale parkeerkaart (zie afbeelding).

De voorbehouden parkeerplaats wordt in het straatbeeld aangeduid met een blauw bord met de letter ‘P’ en het symbool voor personen met een handicap. Het symbool kan ook op de grond gemarkeerd staan.

Elke persoon die in het bezit is van een parkeerkaart voor personen met een handicap, kan een voorbehouden parkeerplaats aanvragen ter hoogte van de woning. Elke aanvraag wordt individueel bekeken en besproken in de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap. Deze adviesraad bestaat uit ervaringsdeskundigen en deskundige leden. 

Men mag niet op een voorbehouden plaats parkeren als men geen parkeerkaart heeft of als de rechthebbende van de parkeerkaart niet fysiek in de wagen aanwezig is.

De kaart moet bij het parkeren op de voorbehouden plaats, vooraan op het dashboard in de wagen liggen. Het rolstoelsymbool en de vervaldatum moeten hierbij duidelijk zichtbaar zijn.

Opgelet! Het aanvragen van een voorbehouden parkeerplaats betekent niet noodzakelijk dat men de plaats effectief zal toegewezen krijgen. De aanvraag wordt eerst grondig onderzocht.

Indien men een plaats toegewezen krijgt, is dit ook geen persoonlijke parkeerplaats. Iedereen die in het bezit is van een parkeerkaart voor personen met een handicap mag op de ‘voorbehouden plaats’ parkeren.

Hier vind je meer informatie over het aanvragen van een parkeerkaart voor personen met een handicap.

Om een overzicht te krijgen van de voorbehouden parkeerplaatsen in verschillende steden, kan je terecht op de websites 'Navigeer en Parkeer' en 'Toepark'.

Voorwaarden

Enkel personen die in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen een voorbehouden parkeerplaats aanvragen.

Procedure

De persoon met de handicap, die in het bezit is van de parkeerkaart voor personen met een handicap en ernstige verplaatsingsmoeilijkheden ondervindt, richt zijn/haar vraag tot de Verkeerstechnische Dienst van de lokale politie, dit kan door een mail te sturen naar verkeerstechnischedienst@politiebrugge.be of een brief naar volgend adres: ‘Verkeerstechnische Dienst Politie’, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge.

Het heeft geen nut te bellen naar de Verkeerstechnische Dienst of om langs te gaan op bovenstaand adres!

De aanvraag kan ook gericht worden tot dienst Welzijn in het Huis van de Bruggeling. Dit kan door een mail te sturen naar dienst.welzijn@brugge.be of te bellen naar  050 47 55 11. 

Vermeld je contactgegevens, jouw concrete vraag naar een voorbehouden parkeerplaats en de reden voor het aanvragen van de parkeerplaats. 

Na het indienen van jouw aanvraag wordt de vraag voor de voorbehouden parkeerplaats verder onderzocht en zal je gecontacteerd worden door een medewerker van de Dienst Welzijn van de stad. Zij lichten je onder meer in over het verdere verloop van jouw aanvraag.

Deel deze pagina