Vlaamse energielening

Vereniging De Schakelaar biedt goedkope energieleningen aan om de woning energiezuiniger te maken.
De lening kan gevraagd worden voor het vervangen van ramen, plaatsen van dakisolatie, plaatsen van zonnepanelen, vervangen van een boiler, ...
Er kan maximum € 15.000 geleend worden aan een rente van 2% (voor de doelgroep 0%).


Let op, geld lenen kost ook geld!

Voorwaarden

> geen inkomensvoorwaarde
> voor een doelgroepdossier gelden volgende voorwaarden:

• personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
• personen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk aan € 30.640,00 (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug);
• personen in schuldbemiddeling en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
• personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
• eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor aan mensen uit deze doelgroep.

Procedure

Voor een aanvraag van een energielening kan je:
- op afspraak langskomen in het energieloket.
   (Zitdag op twee locaties:
         - Huis van de Bruggeling, Brugge: elke werkdag, enkel op afspraak. 
         - d'Oude Stoasie, Venetiëstraat 1, Zeebrugge: 2e en 4e maandag van de maand, van 14u tot 16u, zonder afspraak.)

- de nodige documenten downloaden en ingevuld aan ons bezorgen, samen met alle gevraagde bewijsstukken. 

Wil je een goedgekeurde lening ondertekenen? Dit kan enkel op afspraak via het nummer 050/32.64.43.

Meebrengen

Kom je om info in te winnen, dan hoef je nog niets mee te brengen.

Wil je graag al een aanvraag indienen, dan breng je best al volgende documenten mee om je aanvraag sneller te laten verlopen:
- identiteitskaart
- offerte
- loonfiches van de laatste 3 maanden
- laatste jaarlijkse afrekening gas en elektriciteit
- laatste aanslagbiljet

Wil je een goedgekeurde lening ondertekenen? Dit kan enkel op afspraak via het nummer 050/32.64.43.

Deel deze pagina