Vlaamse energielening

UPDATE: Om jouw gezondheid te beschermen en verspreiding van het CORONA-virus tegen te gaan werken we momenteel met een aangepaste dienstverlening.

Voor elke vraag vragen we eerst telefonisch (050/47 55 13) of per mail (energieloket@deschakelaar.be) contact op te nemen. 

Vanaf 13 juli gaan ook onze zitdagen in Zeebrugge in d' oude Stoasie Venetiëstraat 1 terug door elke 2de en 4de maandag van de maand van 14u tot 16u. Dit enkel op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden telefonisch via het nummer (050/47 55 13).

Vereniging De Schakelaar biedt renteloze energieleningen aan om de woning energiezuiniger te maken.
De lening kan gevraagd worden voor het vervangen van ramen, plaatsen van dakisolatie, plaatsen van zonnepanelen, vervangen van een boiler, ...
Er kan maximum € 15.000 geleend worden aan een rente van 0%, JKP 0%.
De looptijd bedraagt maximum 10 jaar.

Let op, geld lenen kost ook geld!

Voorwaarden

De energielening is voorbehouden aan specifieke doelgroepen.

Deze doelgroepen komen in aanmerking:

  1. personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  2. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste
  3. personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  4. personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  5. beschermde afnemers
  6. gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.550 euro verhoogd met 1.650 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

 

Aflossingstabel aan 0%

Je leent op 10 jaar        

Maandelijkse terugbetaling       

Totale terugbetaling

€ 1.250

€ 10,42

€ 1.250

€ 7.000

€ 58,33

€ 7.000

€ 10.000

€ 83,33

€ 10.000

€ 15.000

€ 125

€ 15.000

Procedure

Voor een aanvraag van een energielening kan je:

1. Op afspraak langskomen in het energieloket.
Zitdag op twee locaties: 
- Huis van de Bruggeling, Brugge: elke werkdag, enkel op afspraak. 
- d'Oude Stoasie, Venetiëstraat 1, Zeebrugge: 2e en 4e maandag van de maand, van 14u tot 16u, na afspraak ( 050/ 47 55 13)
 
2. de nodige documenten downloaden en ingevuld aan ons bezorgen, samen met alle gevraagde bewijsstukken. 

Wil je een goedgekeurde lening ondertekenen? Dit kan enkel op afspraak via het nummer 050/32.64.43.

Meebrengen

Kom je om info in te winnen, dan hoef je nog niets mee te brengen.

Wil je graag al een aanvraag indienen, dan breng je best al volgende documenten mee om je aanvraag sneller te laten verlopen:
- identiteitskaart
- offerte
- loonfiches of bewijs van andere inkomsten van de laatste 3 maanden
- aanslagbiljet personenbelasting 2018 (inkomstenjaar 2017)
- laatste jaarlijkse afrekening gas en elektriciteit

Deel deze pagina