Verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor Brugge

SVK Brugge huurt woningen op de private huurmarkt om ze als hoofdverblijfplaats onder te verhuren aan huurders met een laag inkomen en een dringende huisvestingsnood. Die onderverhuring heeft geen effect op de relatie tussen de eigenaar en het sociaal verhuurkantoor. Het SVK is immers de hoofdhuurder en bijgevolg verantwoordelijk voor alle huurverplichtingen.

Voorwaarden

> woning dient te voldoen aan de geldende normen van de Vlaamse Wooncode in verband met veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit
> intekenen op een langdurig hoofdhuurcontract
> een redelijke en betaalbare huurprijs

Procedure

Heb je als eigenaar interesse om een woning te verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor? Maak telefonisch een afspraak voor een kennismakingsgesprek op het nummer 050 32 73 08 of klik hieronder op maak een aspraak.

Contactinformatie