Verhoogde kinderbijslag

Personen met een handicap kunnen tot 21 jaar recht hebben op verhoogde kinderbijslag, dit als:

> de handicap lichamelijke of psychische gevolgen heeft;
> de handicap een invloed heeft op de dagelijkse activiteiten van het kind (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging, …);
> de handicap gevolgen heeft voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, …).

Voorwaarden

> Het kind moet voldoen aan volgende voorwaarden:
     - recht hebben op kinderbijslag
     - jonger zijn dan 21 jaar

> Iemand in het gezin moet werknemer, zelfstandige, ambtenaar, werkloos, ziek of gepensioneerd zijn.

> De handicap moet erkend zijn door de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal Personen met een Handicap.

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart van de aanvrager
> naam van de behandelende arts of specialist
> bankrekeningnummer van de aanvrager of gevolmachtigde

Contactinformatie