tickets voor de Brugse zwembaden aan 0,50 euro

Bruggelingen met een beperkt inkomen kunnen jaarlijks 2 tickets voor de Brugse zwembaden aankopen aan 0,50 euro per stuk.
De tickets worden aanvaard in:
> Jan Guilini;
> Interbad;
> het sportbad van LAGO Brugge Olympia

Voorwaarden

> Bruggeling zijn of als niet-Bruggeling in begeleiding zijn bij een Brugse welzijnsorganisatie
én aan één van de volgende criteria voldoen:
> in budgetbeheer zijn, waarbij de schulden afbetaald worden;
> in collectieve schuldenregeling zijn;
> een inkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt.

Procedure

Wil je van deze tickets gebruik maken? Je kunt op de zitdag in het HUIS VAN DE BRUGGELING langskomen -      op dinsdagvoormiddag (tussen 8 uur 30 en 12 uur) -      op woensdag in de vooravond (tussen 16 uur en 19 uur) Je moet hiervoor een afspraak maken, telefonisch of via deze pagina.

We houden ook een zitdag in D’OUDE STOASIE (Venetiëstraat 1) in ZEEBRUGGE. We zijn er op elke eerste maandag van de maand, van 14 uur tot 16 uur 30 bereikbaar.

 

Meebrengen

> bewijs dat je tot de doelgroep behoort
> bewijs van budgetbeheer of collectieve schuldenregeling
> inkomstengegevens

Contactinformatie