Tegemoetkoming in kosten voor cultuur, sport of jeugdwerk

Kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten is een basisrecht.
Maar: veel vrijetijdsactiviteiten zijn te duur voor cliënten die in een moeilijke financiële situatie zitten. Of ze vinden het moeilijk om alleen naar een onbekende activiteit te gaan.

Mensen met een beperkt inkomen kunnen 80 % van de kosten voor sportbeoefening, jeugdwerk of culturele activiteiten terugbetaald krijgen van het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie.
Per kalenderjaar kan per volwassene 240 euro uitbetaald worden en 120 euro per kind.

Welke activiteiten komen in aanmerking?
> sportbeoefening bij niet-commerciële sportclubs
> zwemabonnementen
> sportkampen
> erkende jeugdwerkactiviteiten
> culturele activiteiten georganiseerd door gesubsidieerde organisaties
> culturele activiteiten georganiseerd in de ruimtes van gesubsidieerde organisaties
> culturele activiteiten georganiseerd door partners van het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van het aanbod, moet je aan één van de volgende criteria voldoen:
> in budgetbeheer zijn, waarbij schulden worden afbetaald
> in collectieve schuldenregeling zijn
> een inkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt
> in Brugge gedomilicieerd zijn of als niet-Bruggeling in begeleiding zijn bij een Brugse welzijnsorganisatie

Procedure

Wil je van deze tegemoetkomingen gebruik maken? Je kunt op de zitdag in het HUIS VAN DE BRUGGELING langskomen -      op dinsdagvoormiddag (tussen 8 uur 30 en 12 uur) -      op woensdag in de vooravond (tussen 16 uur en 19 uur) Je moet hiervoor een afspraak maken, telefonisch of via deze pagina.

We houden ook een zitdag in D’OUDE STOASIE (Venetiëstraat 1) in ZEEBRUGGE. We zijn er op elke eerste maandag van de maand, van 14 uur tot 16 uur 30 bereikbaar.

 

Meebrengen

De aanvrager moet bewijzen dat hij/zij tot de doelgroep behoort. Afhankelijk van de situatie moet hij/zij de volgende documenten meebrengen:
> bewijs van budgetbeheer of collectieve schuldenregeling
> inkomstengegevens

Bij aanvraag moet informatie over de activiteit waarvoor de tegemoetkoming gevraagd wordt, gegeven worden.
Voor de tegemoetkoming kan worden uitbetaald, moet een betaalbewijs voorgelegd worden.

Bedrag

De tegemoetkoming bedraagt:

> 240 euro per jaar per volwassene
> 120 euro per jaar per kind

Als de aanvrager ook gebruik kan maken van de tegemoetkoming in kosten voor vrijetijdsactiviteiten, dan worden de bedragen per jaar gehalveerd.

Deel deze pagina

Contactinformatie