Startvergadering Eerstelijnszone Brugge

25
okt
2019

Donderdagavond 24 oktober werd in het Sint-Janshospitaal, Brugges oudste ‘zorginstelling’, de startvergadering van de Eerstelijnszone Brugge gehouden. Met de Eerstelijnszone (ELZ) wil Brugge een waaier van welzijns- en zorgactoren uit de eerstelijnszorg, vlotter bereikbaar maken voor de inwoners van de stad.

Schepen Pablo ANNYS, voorzitter van ELZ: “Het belang van deze Eerstelijnszone is bijzonder groot. De zorg- en welzijnssector in Vlaanderen kampt met wachtlijsten, een versnipperd en onoverzichtelijk zorgaanbod en een toenemende zorgvraag door de vergrijzing.  Daarom startte de Vlaamse overheid in 2017 al met de denkoefening over de indeling van de zorgzones. In Brugge valt dat gebied letterlijk samen met de stad.”

De gloednieuwe zorgzones of eerstelijnszones moeten het werk van lokale overheden en zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. “Het gaat onder andere om huisartsen, apothekers, medewerkers van het OCMW en CAW”, verduidelijkt schepen ANNYS. “Die mensen zijn het eerste aanspreekpunt voor burgers met een zorgvraag. Als voorzitter van de zorgzone wil ik er mee op toezien dat we een structuur uitbouwen die de gezondheid en het welzijn van alle inwoners van de stad, vlot behartigt.”

Die specifieke structuur krijgt momenteel vorm via een beleidsplan, dat in 2020 als actieplan wordt uitgerold. Het is de bedoeling om daarna zo snel mogelijk met ELZ aan de slag te gaan en burgers de hand te reiken.

“Dat we de startvergadering van dit verhaal in het Sint-Janshospitaal houden, is geen toeval. Het gebouw dateert uit de twaalfde eeuw en is een van de oudste ziekenzorginstellingen op het Europese vasteland. Sinds de Middeleeuwen komen professionals in zorg en welzijn hier samen om Bruggelingen en reizigers in ‘helpen’. Wij zetten die opdracht anno 2019 verder, met professionals én vertegenwoordigers van de gebruikers, in aanloop naar een efficiënte en duurzame eerstelijnszone voor zorg. Zo bouwen we verder aan een warm en gezond Brugge”, aldus nog schepen ANNYS.

 

Deel deze pagina