Seniorenwoning via het Sociaal Verhuurkantoor Brugge

65 plussers kunnen in Brugge onder voorwaarden een seniorenwoningen via het Sociaal Verhuurkantoor Brugge huren.

Deze woningen zijn eigendom van OCMW Brugge. Ze liggen meestal gegroepeerd en hebben vaak een gemeenschappelijke of private tuin/koer. Ook godshuisjes maken deel uit van de seniorenwoningen.

Momenteel is er een wachtlijst om een woning te huren.

Hiervoor kun je:

  • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.


Maak een afspraak via de website of bel 050 32 74 10.

 

Voorwaarden

  • 65 jaar of ouder zijn
  • Geen woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben, noch in het binnenland, noch in het buitenland.
  • Inkomen mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden.
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister, of een referentieadres op een OCMW hebben.

Procedure

Wens je je in te schrijven op de wachtlijst? Maak telefonisch een afspraak op het nummer 050 32 74 10 of maak een afspraak via de website.

Meebrengen

Bij inschrijving

  • bewijs huidig netto besteedbaar inkomen, van de laatste 3 maanden (loonfiches, attest uitbetalingsinstelling, alimentatiegeld, …)
  • een bewijs van de woonnood (kopie huuropzeg, bewijs storting huishuur, kopie huurcontract, …)

Indien je niet meer mobiel genoeg bent om je te verplaatsen naar onze kantoren, kan een huisbezoek gepland worden.

Bedrag

De huishuur wordt jaarlijks berekend op basis van het gezamelijk belastbaar inkomen van 3 jaar terug.

Contactinformatie