Seniorenloket

Het Seniorenloket is een laagdrempelig informatiepunt waar je welkom bent met diverse vragen. De medewerkers helpen een passende oplossing te vinden voor je vraag of probleem.

Je kan er onder andere terecht voor:
> informatie over alle vormen van extramurale dienstverlening (dienst huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis, minder mobielen centrale, taxibons, personenalarmsysteem, ...)
> inschrijving op de wachtlijst serviceflats en woonzorgcentra
> kortverblijven binnen het woonzorgcentra
> opstart uitputting rechten zoals tegemoetkoming hulp aan bejaarden, zorgverzekering, ...
> Brugse mantelzorgpremie
> aanvragen voor FOD Sociale Zekerheid zoals inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en tijdelijke hulp aan bejaarden
> de brochure 'Brugge Wijzer'
> informatie over de Seniorenadviesraad en de Universiteit Derde Leeftijd (UDL)
> seniorenactiviteiten zoals seniorenwandelingen, zilverfeest, autoloze zondag (seniorendansnamiddag) en de 85-plus actie

Waar nodig zal de medewerker van het Seniorenloket je gericht doorverwijzen.

Voor een afspraak: contacteer het Huis van de Bruggeling op het nummer 050 47 55 16.

Deel deze pagina

Contactinformatie