COVID-19 toeslag voor gezinnen

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd van 15 juni tot en met 31 oktober. 

 

Voorwaarden

De toeslag is er voor gezinnen:

  • met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
  • en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
  • en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen). 

Procedure

Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je Groeipakket of bij Huis van het Kind Brugge. 

Meebrengen

Inkomstenbewijzen van januari 2020 tot en met juni 2020 (loonbrieven, attesten,...) 

Bedrag

Je ontvangt eenmalig een extra bedrag van 120 euro voor elk kind dat recht heeft op een Groeipakket

Dat bedrag ontvang je in drie schijven van 40 euro: een eerste schijf van 40 euro voor de maand waarin je de aanvraag doet en telkens nog eens 40 euro voor de twee daaropvolgende maanden. 

De toeslag wordt apart betaald. Je ontvangt hem dus niet samen met je Groeipakket.

Deel deze pagina

Contactinformatie