Opruimen&Co

Opruimen&Co is een sociaal tewerkstellingsinitiatief met een dubbel doel:

  • De dienst richt zich tot burgers die een private opkuisfirma of klusjesdienst moeilijk kunnen betalen. Opruimen&Co wil de woning van mensen die in een vervuilde woning wonen terug bewoonbaar en leefbaar maken. Dit door op te ruimen wat kan, waardevolle zaken te sorteren en te behouden, steeds met respect voor de bewoner en zijn/haar problematiek.
    Daarnaast kan Opruimen&Co worden ingeschakeld voor kleine klusjes, overwoekerde tuinen, het verhuisklaar maken en herinstalleren van een woning of voor bepaalde vervoersopdrachten, zoals het vervoeren van dieren naar het asiel.
  • De opdrachten worden uitgevoerd door medewerkers in opleiding: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door opleiding en begeleiding op de werkvloer voorbereid op een tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt.

Voorwaarden

Je komt voor een opruiming of een klus door Opruimen&Co in aanmerking als je op het grondgebied van Brugge woont en als je doorverwezen wordt door een sociale dienst.

Procedure

Iedere aanvraag dient steeds te gebeuren via de contactpersoon van een sociale dienst naar keuze. Dit kan het OCMW Brugge zijn, het CAW Noord-West-Vlaanderen, een sociale dienst van een ziekenfonds, een ziekenhuis of een andere begeleidende dienst. Je kan ook een afspraak maken bij het Woonloket in het Huis van de Bruggeling.

De contactpersoon onderzoekt of je in aanmerking komt voor een klus of een opruiming met Opruimen&Co. De contactpersoon bepaalt ook op basis van je inkomen of je het sociaal tarief of het standaard tarief moet betalen. Daarna vult de contactpersoon het aanvraagformulier  in, waarin de gevraagde opdracht duidelijk wordt omschreven, en bezorgt dit aan Opruimen&Co via het emailadres opruimenenco@sasbrugge.be.

Opruimen&Co voert een controlebezoek uit in de woning om de benodigde tijd en het materiaal van de werken in te schatten. Daarna wordt de opdracht opgenomen in de planning van Opruimen&Co  en aan de aanvrager meegedeeld.

Meebrengen

elektronische identiteitskaart

Bedrag

Er zijn twee soorten tarieven:
sociaal tarief: € 10 per uur/per persoon + € 0,50 per uur voor gebruik materiaal, € 0,40 per km
Standaardtarief: € 18 per uur/per persoon + € 1,00 per uur voor gebruik materiaal, € 0,40 per km
Door te rekenen kosten: container, vuilniszakken, lift, containerpark, verf, behangpapier, …

Contactinformatie