Opruimen & Co

Opruimen & Co binnen ‘t SAS wil binnen Brugge tegen betaling de woning van mensen die in een vervuilde woning wonen of die hun woning laten vervuilen, terug bewoonbaar en leefbaar maken. Dit door te ruimen wat kan, waardevolle zaken te sorteren en te behouden, kleine klusjes uit te voeren en indien nodig brengen we ook dieren naar het asiel.

Naast het terug bewoonbaar en leefbaar maken van een woning, kan inboedel ook ‘verhuisklaar’ gemaakt worden, kunnen bewoners geïnstalleerd worden of kunnen er zaken opgehaald worden.

Er wordt verwacht dat de maatschappelijk werker van de bewoner aanwezig kan zijn bij de opstart van de te ondernemen acties tot de bewoner de hulp van het opruimproject aanvaardt en voldoende vertrouwen heeft.

Aanmelding kan door elke begeleidende dienst via het aanvraagformulier. Als mensen nog geen contact hebben met een hulpverlener kunnen ze terecht bij de intake van OCMW Brugge of bij het onthaal minderjarigen of meerderjarigen van het CAW.

Contactinformatie