Onderwijscheques 2023-2024

21
sep
2023

Het OCMW Brugge en ‘Huis van het Kind Brugge’ bieden, zoals elk jaar, onderwijscheques aan. Voor gezinnen met een beperkt budget betekent de onderwijscheque een financieel duwtje in de rug om de schoolkost te helpen dragen. De ‘nieuwe lichting’ van de onderwijscheques werd voorgesteld in de Brugse vrije basisschool ‘De Komme’.

Wie zelf schoolgaande kinderen heeft, weet dat het schoolgebeuren een dure uitgavepost kan zijn. Er moeten schoolboeken worden aangekocht, of er is een nieuwe boekentas of turnoutfit nodig. Die bedragen kunnen aantikken. De onderwijscheques kunnen een verschil maken voor de meest kwetsbare gezinnen die via de cheques tot 110 euro korting op de schoolrekening kunnen krijgen.

Het OCMW Brugge en ‘Huis van het Kind Brugge’ bezorgen, in samenwerking met de Brugse scholen, een informatiefolder aan alle schoolgaande kinderen van het grondgebied Brugge. (goed voor een oplage van zo’n 30.000 folders) De folder bevat tevens een intekendocument waarmee ouders aan hun school kunnen melden of ze recht hebben op onderwijscheques. De school past daarna de eventuele korting toe.”

Elien ROSSEY, Brugfiguur (Stad Brugge): “Onderwijs betaalbaar en toegankelijk maken voor iedereen, dat is de basisgedachte achter deze onderwijscheques. Kinderen uit het kleuteronderwijs genieten een korting van 55 euro per schooljaar, kinderen uit het lager onderwijs 105 euro en leerlingen uit het secundair onderwijs 110 euro. Wie rechthebbend is, krijgt de korting automatisch toegekend via de schoolfactuur. Het voorbije schooljaar konden we op die manier ruim 1.900 financieel kwetsbare kinderen en jongeren ondersteunen.”

Schepen van onderwijs, Jasper PILLEN: “Een pluspunt is dat de cheques, net zoals vorig jaar, voor meer dan louter schoolmateriaal kunnen dienen. Sportdagen, schooluitstappen, toezicht over de middag: het zijn allemaal zaken die ouders ermee mogen betalen.”

Schepen van sociale zaken, Pablo ANNYS: “Het is goed dat ouders weten wanneer ze van deze steunmaatregel gebruik kunnen maken, zodat we hun rechten maximaal uitputten. De cheques zijn er voor kinderen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, voor gezinnen in budgetbeheer met schulden bij het OCMW en voor gezinnen in collectieve schuldenregeling. Ook pleegkinderen hebben recht op een tegemoetkoming. We roepen gezinnen dus op om zeker hun aanvraag in te dienen. Waar nodig zullen de brugfiguren onderwijs, de ouders bij dit proces begeleiden.”

 

Voor meer info: https://www.brugge.be/brugfiguren-onderwijs

Deel deze pagina