Nieuwe winkel voor Televestiaire

3
mei
2023

De winkel van Televestiaire heeft een nieuwe stek in Brugge. Voortaan vind je ze aan de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels, niet ver van het station. Televestiaire is al meer dan 60 jaar actief in de stad en draagt een steentje bij in de strijd tegen kansarmoede. Ze verdelen jaarlijks meer dan 1.000 gratis pakketten aan daklozen, vluchtelingen en andere kwetsbare doelgroepen.

Het verhaal van Televestiaire begon in 1962 in Brugge, op initiatief van de zusters van Pittem. Ze richtten de ‘Teledienst’ op om de meest kwetsbaren te voorzien van kledij en - huisraad. Teledienst werd later Televestiaire en werkte doorheen de jaren vanop verschillende locaties.

Marc EECLOO, vrijwilliger Televestiaire: “Televestiaire heeft letterlijk een figuurlijk een - parcours afgelegd de voorbije decennia. Zo waren we ooit actief aan de de Dijver, in de Baliestraat, de Sint-Jorisstraat, de Prof. Dr. Sebrechtsstraat en de Ronsaardbekestraat. Die laatste locatie ruilen we nu in voor een filiaal aan de Koning Albert I-laan. Onze dienstverlening blijft gewoon dezelfde. Mensen met een beperkt budget kunnen bij ons kledij en - basisgoederen aankopen aan een lage prijs. In bepaalde gevallen hebben ze zelfs recht op een gratis pakket.”

Wie recht heeft op de gratis dienstverlening, komt op doorverwijzing naar Televestiaire. Dat gebeurt in overleg met het OCMW, CAW, het ziekenfonds of andere hulporganisaties. In ruil voor een doorverwijsdocument ontvangen klanten in de winkel een pakket met kledij, bad- en bedlinnen en kleine huisraad.

Veerle VAN VYNCKT, adviseur maatschappelijke dienstverlening OCMW Brugge: “In de winkel van Televestiaire is iedereen welkom, maar we richten ons vooral op gezinnen met een zeer beperkt en budget. Toen we vernamen dat de ploeg op zoek was naar een nieuwe locatie, zijn we mee in de bres gesprongen. Zo zijn we uiteindelijk beland in de winkel aan de Koning Albert I-laan, waar de vrijwilligers de werking comfortabel kunnen verderzetten. De meest kwetsbaren in Brugge hebben er absoluut baat bij.”

De verhuis en herinrichting van Televestiaire was een huzarenstukje, maar alles raakte op tijd klaar. Intussen is de winkel heropend en vinden vertrouwde en nieuwe klanten de weg naar Sint-Michiels-Brugge.

Schepen Pablo ANNYS: “Een initiatief zoals Televestiaire blijft broodnodig in Brugge. Ook hier leven mensen in erg kwetsbare omstandigheden, ze zijn gebaat met een ruggensteuntje zoals dit. De kledij en huisraad belandt bij Televestiaire via schenkingen. De vrijwilligers verkopen alles door aan een erg democratische prijs. Oprecht dank gaat uit naar de technische dienst van Mintus en alle andere partners die de verhuis mee in goede banen hebben geleid. De meer dan 30 vrijwilligers van Televestiaire kunnen hier opnieuw de hand reiken aan wie het echt nodig heeft.”

Openingsuren Televestiaire

dinsdag          14u00 - 17u45
woensdag      14u00 - 16u45
donderdag     14u00 - 16u45
zaterdag*       10u00 - 12u00

(*1ste en 3de zaterdag van de maand)

Deel deze pagina