Nieuwe doorgangswoningen voor kwetsbare gezinnen

16
dec
2021

Het OCMW Brugge wordt de laatste jaren geconfronteerd met een steeds grotere groep mensen met huisvestingsproblemen. De hoge huishuur op de private huisvestingsmarkt en de stijgende energieprijzen, maken dat veel gezinnen de huishuur niet meer kunnen betalen. Die doelgroep is door de coronacrisis nog fors gegroeid. 

Thibault JONCKHEERE, Welzijnsvereniging ’t Sas: “In 2020 kwamen maar liefst 779 mensen langs bij het Woonloket met een huisvestingsprobleem. Niet minder dan 197 Bruggelingen kregen in datzelfde jaar een verzoekschrift of bevelschrift tot uithuiszetting. De pandemie heeft er dus voor gezorgd dat we met nieuwe kwetsbaren te maken krijgen. Naast de alleenstaande daklozen, kampen steeds meer gezinnen met dreigende dakloosheid. We kunnen in veel gevallen niet meer bemiddelen met eigenaar over afbetaling van de huurachterstand, omdat het inkomen zelfs niet volstaat voor de lopende huishuur.”

Voor een gezin met een laag inkomen is het op vandaag uiterst moeilijk om een betaalbare woonst te vinden in Brugge. Sociale huisvesting biedt een oplossing, maar er zijn wachtlijsten aan gekoppeld. De nieuwe doorgangswoningen in het Tempelhof (Sint-Pieters) en de Van Veerestraat (Assebroek) helpen de nood lenigen.

Schepen Pablo ANNYS: “De gloednieuwe doorgangswoningen worden door ons toegewezen aan gezinnen die begeleiding krijgen van crisisopvang ’t Sas of van het CAW. We merken dat er nood is aan deze individuele opvang om mensen de kans te geven een duurzame oplossing te vinden. Dat is immers het allerbelangrijkste: dat ze niet alleen een dak boven het hoofd hebben, maar bij voorkeur ook op een duurzame manier van hun huisvestingsprobleem verlost raken. In een stad die draait om mensen, doen we er alles aan om te vermijden dat de straat de gedwongen verblijfsplaats van de meest kwetsbaren wordt.”

De welzijnssector en het Brugse OCMW geven intussen al geruime tijd aan dat er een structureel gebrek is aan opvangmogelijkheden voor gezinnen in nood. Brugge beschikte tot nu toe over 12 woningen voor dringende huisvesting, maar geen enkele woning heeft 3 of meer slaapkamers

Schepen Franky DEMON: “Deze twee bijkomende nieuwbouwwoningen houden rekening met de reële woonnood van grotere gezinnen, en beschikken over 3 of 4 slaapkamers. Jongens en meisjes kunnen apart slapen, wat gezinnen met pubers een brok rust garandeert. Het comfort van deze huizen maakt dat we mensen dus kunnen ondersteunen in een acute situatie, waar andere opvangnetten tijdelijk ontoereikend zijn. De totale kostprijs voor de aankoop van deze  woningen bedroeg 784.000 euro. Er is ook budget voorzien om de huizen te schilderen en te voorzien van meubilair en huisraad. De helft van de middelen wordt gedragen door Stad Brugge, de andere helft door de oproep noodwoningen Vlaanderen. We zijn trots dat we zo ons steentje kunnen bijdragen in de strijd tegen huisvestingsarmoede.”

Deel deze pagina