Loket Personen met een Beperking

In het loket personen met een beperking en/of het seniorenloket kunnen mensen met een beperking of senioren terecht voor allerhande vragen. 

Wens je graag info over de stand van zaken rond je FOD SZ dossier, wil je attesten opvragen van de FOD SZ Personen met een Handicap, wens je algemene info, op wat heb je allemaal recht, … Je kan ervoor terecht bij dienst Welzijn. 

Je kan bij dienst Welzijn ook een aanvraag indienen om een parkeerplaats voor personen met een beperking te bekomen in je buurt. Bekijk zeker de procedure en het aanvraagformulier. Daar kan je alle info op terugvinden. 

 

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart van de aanvrager
> naam en adres behandelende arts of specialist
> bankrekeningnummer van de aanvrager / gevolmachtigde
> overzicht inkomsten van de aanvrager
> overzicht inkomsten van de partner (= persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres)
> een klevertje van het ziekenfonds van de aanvrager
> een klevertje van het ziekenfonds van de partner (= persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres)

Deel deze pagina

Contactinformatie