Loket Personen met een Beperking

In het loket personen met een beperking en/of het seniorenloket kunnen mensen met een beperking of senioren terecht voor allerhande aanvragen voor tegemoetkomingen. Let wel, dit zijn geen producten van Stad Brugge, maar de Stad helpt je wel bij de aanvraag ervan.

Het gaat hier heel in het bijzonder om volgende aanvragen:

Integratietegemoetkoming (IT)
De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan een persoon met een beperking die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid bijkomende kosten te dragen heeft.

Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan een persoon met een beperking van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd. Het gaat om een vermindering tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan de persoon met een beperking van 65 jaar of ouder die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft. Deze tegemoetkoming geldt evenzeer voor ouderen vanaf 65 jaar met een tijdelijk of permanent mobiliteitsprobleem die bijkomende kosten te dragen hebben.

Parkeerkaarten en Parkeerplaatsen voor personen met een beperking
Personen met een beperking die aan bepaalde voorwaarden voldoen, hebben recht op een voorbehouden parkeerkaart. Deze kunnen aangevraagd worden bij dienst Welzijn en bij dienst Bevolking.

Alle personen met een beperking die in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een beperking mogen in Brugge hun wagen gratis en onbeperkt parkeren. Het gaat om parkeerplaatsen in de blauwe zone en betalende parkeerplaatsen bovengronds. Let op: in de Kiss and Ride aan het station (voor- en achterkant) en de ondergrondse parkings, uitgebaat door Interparking, moet je wel betalen om te parkeren.

Voor meer informatie raden we je aan de Parkeerwijzer aan.  Deze brochure bevat naast allerlei nuttige informatie ook een lijst met alle parkeerplaatsen en kaarten uit groot-Brugge.
Je kan deze brochure hier digitaal raadplegen.

Deel deze pagina

Contactinformatie