de Sportshopkaart aan 1 euro per stuk

De Sportshopkaart is een initiatief van de Sportdienst Brugge. Met deze beurtenkaart kan je deelnemen aan verschillende sport- en bewegingsactiviteiten.

Bruggelingen met een beperkt inkomen en Bruggelingen in budgetbeheer/collectieve schuldenregeling kunnen de eerste sporshopkaart aankopen aan 1 euro (in plaats van 20 euro).

Voor een afspraak: contacteer het Huis van de Bruggeling op het nummer 050 44 80 00.

Bedrag

Voldoen aan één van de volgende criteria :
> Bruggeling zijn of als niet-Bruggeling in begeleiding zijn bij een Brugse welzijnsorganisatie;
> in budgetbeheer zijn, waarbij schulden afbetaald worden;
> in collectieve schuldenregeling zijn;
> een inkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt.

Voor wie / voorwaarden

Wil je van de sportshopkaart aan reductietarief gebruik maken?
Je kunt op de zitdag in het HUIS VAN DE BRUGGELING langskomen -      op dinsdagvoormiddag (tussen 8 uur 30 en 12 uur) -      op woensdag in de vooravond (tussen 16 uur en 19 uur) Je moet hiervoor een afspraak maken, telefonisch of via deze pagina.

Vanaf maart houden we ook een zitdag in D’OUDE STOASIE (Venetiëstraat 1) in ZEEBRUGGE. We zijn er bereikbaar op elke eerste maandag van de maand, van 14 uur tot 16 uur 30.

Procedure

> bewijs dat je tot de doelgroep behoort
> bewijs van budgetbeheer of collectieve schuldenregeling
> inkomstengegevens

Deel deze pagina

Contactinformatie