gratis laptop - tegemoetkoming in de aankoop van een computer

Om volwaardig te kunnen deelnemen aan het onderwijs (voor kinderen en/of volwassenen) is het belangrijk om over een laptop te beschikken.
Maar niet iedereen kan zomaar een laptop betalen.

Daarom biedt het OCMW gratis tweedehands computers aan

  • voor gezinnen met schoolgaande kinderen
  • voor volwassenen die een cursus volgen in een centrum voor volwassenonderwijs of bij open school.

Voor ocmw-cliënten (ook zonder schoolgaande kinderen) is ook een tegemoetkoming in de aankoop van een (tweedehands) computer mogelijk.

Voorwaarden

GRATIS TWEEDEHANDS COMPUTER
Brugse gezinnen met schoolgaande kinderen die met een beperkt budget moeten rondkomen, kunnen bij het OCMW een gratis tweedehands computer aanvragen.
Ook volwassenen die in Brugge wonen en met een beperkt budget moeten rondkomen, kunnen een gratis tweedehands computer aanvragen, als ze een cursus volgen in een centrum voor volwassenonderwijs of bij open school

Er zijn niet altijd computers op voorraad, maar we proberen zo vlug mogelijk een oplossing te vinden.

interesse? mail dan naar vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be .
Je kan ook bellen naar Inge Carels of Bart Hollevoet.

TEGEMOETKOMING IN DE AANKOOP VAN EEN TWEEDEHANDS COMPUTER (maximum 100 euro) 
wie kan hiervan gebruik maken?

  • mensen die een leefloon, geldelijke bijstand aan tarief van het leefloon of aanvullende geldelijke bijstand genieten van het OCMW Brugge
  • mensen die in Brugge verblijven en bij de dienst Schuldhulpverlening in collectieve schuldenregeling of budgetbeheer (met afbetaling van schulden) zijn
  • mensen die in Brugge verblijven en bij de dienst Schuldhulpverlening budgetbeheer (zonder afbetaling van schulden) zijn en een inkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt
  • mensen die door het OCMW Brugge tewerkgesteld worden binnen art. 60 § 7 of binnen een ander sociaal tewerkstellingsstelsel, waarbij geactiveerd leefloon wordt uitbetaald, indien het inkomen uit deze tewerkstelling het enige arbeidsinkomen in het gezin uitmaakt. Voor deze groep geldt de maatregel tijdens het eerste jaar tewerkstelling

Er is een maximum aantal tussenkomsten per gezin voorzien, nl. het aantal gedomicilieerden delen door 2, met een minimum van 1.

Bv. een gezin van 4 personen kan 2 tussenkomsten bekomen.

De tussenkomst wordt geregistreerd en kan per persoon 1 keer in de 3 jaar voorzien worden.

Procedure

Neem contact op met je maatschappelijk werk(st)er bij het OCMW of met vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be

terug naar hoofdpagina