gratis deelname culturele en sportieve activiteiten

In het kader van de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, werden alle geplande begeleide activiteiten geannuleerd tot eind juni. We hopen vanaf de zomervakantie terug begeleide activiteiten aan te bieden.
Een aantal aanbiedingen kunnen we maar kort vooraf bekend maken. Het is daarom interessant dat je ons je email-adres bezorgt. Zo ben je zeker op de hoogte van de laatste aanbiedingen.

Als je ondertussen toch enkele buitenactiviteiten wilt doen, helpen we je graag zoeken naar gezelschap die mee wil gaan (andere deelnemer, vrijwilliger). We hebben ook een aantal uitgewerkte wandelingen en fietsroutes die je inspiratie kunnen geven.


Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie werkt samen met vrijetijdsorganisaties, armenverenigingen en welzijnsorganisaties om iedere maand gratis culturele activiteiten aan te bieden.
Mensen met een beperkt inkomen en mensen die in kansarmoede leven, kunnen hieraan deelnemen.

Daarnaast wordt in samenwerking met de Sportdienst van de stad Brugge 6 ééndagsactiviteiten en enkele lessenreeksen georganiseerd, om mensen die in kansarmoede leven tot bewegen aan te zetten. Deze activiteiten worden opgenomen in het maandelijks programmaboekje van het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie onder de naam 'start to move'.

De programma's worden uitgewerkt voor mensen die niet aan het regulier vrijetijds- en sportaanbod genieten, omdat ze in kansarmoede leven.

Voorwaarden

Tijdens een kennismakingsgesprek (met Bart Hollevoet of met een beroepskracht van de meewerkende welzijnsorganisaties) wordt nagegaan of de aanvrager al dan niet ernstige problemen kent op meerdere levensdomeinen:
> inkomen
> gezondheid
> schoolse opleiding
> huisvesting
> tewerkstelling
> sociaal netwerk
> mobiliteit
> andere

Het aanbod geldt Bruggelingen en voor niet-Bruggelingen in begeleiding zijn bij een Brugse welzijnsorganisatie.

Procedure

Wil je meer uitleg of van dit aanbod gebruik maken?
Je kunt op de zitdag in het HUIS VAN DE BRUGGELING langskomen -      op dinsdagvoormiddag (tussen 8 uur 30 en 12 uur)
-      op woensdag in de vooravond (tussen 16 uur en 19 uur)
Je moet hiervoor een afspraak maken, telefonisch of via deze pagina.

We houden ook een zitdag in D’OUDE STOASIE (Venetiëstraat 1) in ZEEBRUGGE. Je kunt een afspraak maken door te bellen naar D'Oude Stoasie (050 32 63 40).

 

Meebrengen

> inkomstengegevens
> staving van aangehaalde problemen
> eventueel een attest van budgetbeheer of collectieve schuldenregeling

Bedrag

De culturele en sportieve activiteiten zijn gratis.
Enkel voor de sportieve lessenreeksen wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Contactinformatie