de beurtenkaart Seniorensportacademie aan 1 euro

Voor 50-plussers organiseert de Sportdienst Brugge het jaar rond sportactiviteiten, op 4 verschillende locaties. Mensen met een beperkt inkomen kunnen de eerste beurtenkaart aankopen aan 1 euro (in plaats van 20 euro), om kennis te maken met dit initiatief.

Voorwaarden

> Bruggeling zijn of als niet-Bruggeling in begeleiding zijn bij een Brugse welzijnsorganisatie;
> vijftig jaar of ouder zijn
én aan één van de volgende criteria voldoen:
> in budgetbeheer zijn, waarbij de schulden afbetaald worden;
> in collectieve schuldenregeling zijn;
> een inkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt.

Procedure

Wil je van de beurtenkaart aan reductietarief gebruik maken? Je kunt op de zitdag in het HUIS VAN DE BRUGGELING langskomen -      op dinsdagvoormiddag (tussen 8 uur 30 en 12 uur) -      op woensdag in de vooravond (tussen 16 uur en 19 uur) Je moet hiervoor een afspraak maken, telefonisch of via deze pagina.

We houden ook een zitdag in D’OUDE STOASIE (Venetiëstraat 1) in ZEEBRUGGE. We zijn er op elke eerste maandag van de maand, van 14 uur tot 16 uur 30 bereikbaar.

 

Meebrengen

> bewijs dat je tot de doelgroep behoort
> bewijs van budgetbeheer of collectieve schuldenregeling
> inkomstengegevens

Contactinformatie