de beurtenkaart Seniorensportacademie aan 1 euro

Voor 50-plussers organiseert Sportdienst Brugge het jaar rond sportactiviteiten, op 4 verschillende locaties. Mensen met een beperkt inkomen kunnen de eerste beurtenkaart aankopen aan 1 euro (in plaats van 20 euro), om kennis te maken met dit initiatief.

Voorwaarden

 • Bruggeling zijn of als niet-Bruggeling in begeleiding zijn bij een Brugse welzijnsorganisatie
 • Vijftig jaar of ouder zijn
  én aan één van de volgende criteria voldoen:
  • in budgetbeheer zijn, waarbij de schulden afbetaald worden
  • in collectieve schuldenregeling zijn
  • een inkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt:
   Alleenstaande         1.284 euro per maand
   Koppel                   1.926 euro per maand

   per kind ten laste jonger dan 14 jaar: 385 euro extra
   per kind ten laste vanaf 14 jaar: 642 euro extra.

 
Voor de berekening wordt met alle inkomsten (met uitzondering van integratie-tegemoetkoming en mantelzorgpremie) rekening gehouden. 

Procedure

Wil je van de beurtenkaart aan reductietarief gebruik maken? Je kunt op de zitdag in het HUIS VAN DE BRUGGELING langskomen

 • op dinsdagvoormiddag (tussen 8 uur 30 en 12 uur)
 • op woensdag in de vooravond (tussen 16 uur en 19 uur)
  Je moet hiervoor een afspraak maken, telefonisch of via deze pagina.

We houden ook een zitdag in D’OUDE STOASIE (Venetiëstraat 1) in ZEEBRUGGE. Je kunt een afspraak maken door te bellen naar D'Oude Stoasie (050 32 63 40).

Meebrengen

 • Bewijs dat je tot de doelgroep behoort
 • Bewijs van budgetbeheer of collectieve schuldenregeling
 • Inkomstengegevens

Contactinformatie