Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen komt tussen bij huurachterstal

9
dec
2020

Het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen (FBU) past huurachterstal bij en lost problemen met die achterstal op een duurzame manier op. Zo worden uithuiszettingen zo veel mogelijk vermeden. Sinds de start van het FBU in juni dit jaar werden 43 dossiers gemeld bij OCMW Brugge.

Mensen die de huishuur van hun woning niet meer kunnen betalen: het komt vaker voor dan men denkt, ook in Brugge. Wanneer de facturen zich opstapelen, wordt de situatie snel acuut voor huurders én verhuurders. In zo’n geval zoekt het FBU naar oplossingen.

“Als OCMW ontvangen wij van de Vlaamse overheid een tegemoetkoming om uithuiszettingen te vermijden,” zegt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys. “Voor die opdracht hebben we een voltijds maatschappelijk werker aangeworven bij onze welzijnsvereniging ’t Sas. Zij behartigt de dossiers rond nakende uithuiszettingen. Sinds de start van het FBU in juni 2020 zijn in Brugge 43 dossiers gemeld. 21 daarvan bevatten een officiële aanvraag tot tussenkomst in de huurachterstal. Inmiddels werden 15 begeleidingsovereenkomsten ondertekend tussen huurders, verhuurders en het OCMW.”

Het FBU helpt, in samenwerking met de lokale OCMW’s, om het aantal procedures tot uithuiszettingen te beperken. Het fonds richt zich tot mensen met een huurachterstal van minimaal 2 en maximaal 6 maanden op de private huurmarkt.

“Het FBU kan tussenkomen in de huurachterstal met een begeleidingsovereenkomst,” zegt Thibault Jonckheere, hoofdmaatschappelijk werker Wonen bij welzijnsvereniging ’t Sas. “Het OCMW betaalt in dat geval de helft van het verschuldigde bedrag, met een maximum van 1250 euro. Als de eigenaar akkoord gaat met een begeleidingsovereenkomst, zet hij geen verdere stappen tot een uithuiszetting, zolang de voorwaarden worden nageleefd. Wij volgen de huurder gedurende minstens een jaar op. De mensen moeten ook akkoord gaan met woonbegeleiding door ’t Sas en budgetbeheer via de dienst Budget- en Schuldhulpverlening van OCMW Brugge.”

“Via deze oproep willen we het concept van het FBU breder bekendmaken,” zegt Pablo Annys. “Zo komen er in de toekomst meer aanmeldingen, maar dat betekent ook dat we meer uithuiszettingen kunnen vermijden. Weten dat hij/zij in de woning kan blijven, begeleid wordt bij de huurachterstal en eventuele schulden, en we actief helpen bij de rechtenverkenning, is essentieel voor een huurder in nood. Als het dossier bij ons landt en wordt goedgekeurd, stort het OCMW meteen de helft van het verschuldigde bedrag aan de eigenaar. Daarbij houden we rekening met het plafond tot 1250 euro. Voor de andere helft stellen we een strikt afbetalingsplan op.”

Tot nu toe heeft Brugge in vergelijking met andere Vlaamse steden de meeste begeleidingsovereenkomsten gesloten. Steun door het OCMW in het kader van het FBU wordt tot eind 2021 ook niet teruggevorderd van de huurder. Het is een deel van het Sociaal Relanceplan van Stad Brugge, waarvoor een apart budget werd vrijgemaakt.

Ben je een huurder of verhuurder, en is er een probleem met huurachterstal? Neem dan contact op met het Woonloket voor meer informatie:
woonloket@sasbrugge.be; 050 47 55 17.

Deel deze pagina