gratis tweedehands computers en tegemoetkoming in de aankoop van een computer

Door de maatregelen om de verspreiding van het covid-19 virus tegen te gaan, moeten we ons aan heel wat voorschriften en verboden houden.

Voor gezinnen met kinderen is dit een hele opdracht. De kinderen gaan niet naar school, maar worden toch verwacht om schoolopdrachten te doen en leerstof te verwerken.

Voor een aantal gezinnen is dit een probleem:
-        gezinnen die over geen computer of onvoldoende computers beschikken
-        gezinnen die geen mogelijkheid hebben om documenten te printen
-        gezinnen die over geen internetaansluiting beschikken

Ook volwassenen die een cursus volgen in een centrum voor volwassenonderwijs of bij open school, moeten door de corona-maatregelen overstappen op online lessen.

Daarom biedt het OCMW tijdelijk aan gezinnen met schoolgaande kinderen én volwassenen die een cursus volgen in een centrum voor volwassenonderwijs of bij open school:
- de verdeling van gratis tweedehands computers
- een gratis internetaansluiting, via Telenet Wi-free
- gratis afdrukken van opdrachten en taken die door de school gegeven worden

Voor ocmw-cliënten (ook zonder schoolgaande kinderen) is ook een tegemoetkoming in de aankoop van een (tweedehands) computer mogelijk.

 

Voorwaarden

GRATIS TWEEDEHANDS COMPUTER

Brugse gezinnen met schoolgaande kinderen die met een beperkt budget moeten rondkomen, kunnen bij het OCMW of het Huis van het Kind een gratis tweedehands computer aanvragen.
Ook volwassenen die in Brugge wonen en met een beperkt budget moeten rondkomen, kunnen een gratis tweedehands computer aanvragen, als
- ze een cursus volgen in een centrum voor volwassenonderwijs of bij open school
- de lessen omwille van de corona-maatregelen online doorgaan.
Er zijn niet altijd computers op voorraad, maar we proberen zo vlug mogelijk een oplossing te vinden.

interesse? mail dan naar vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be of info@huisvanhetkindbrugge.be
Je kan ook bellen naar Jovi Cauwels of Bart Hollevoet.

TEGEMOETKOMING IN DE AANKOOP VAN EEN TWEEDEHANDS COMPUTER (maximum 100 euro) 

wie kan hiervan gebruik maken?
-        mensen die een leefloon of geldelijke bijstand aan tarief van het leefloon genieten van het OCMW Brugge

-        mensen die aanvullende geldelijke bijstand genieten van het OCMW Brugge

-        mensen die in Brugge verblijven en bij de dienst Budget- en Schuldhulpverlening in collectieve schuldenregeling zijn

-        mensen die in Brugge verblijven en bij de dienst Budget- en Schuldhulpverlening in budgetbeheer zijn, op voorwaarde dat zij openstaande schulden hebben waarvoor maandelijkse afbetalingen gebeuren

-        mensen die in Brugge verblijven en bij de dienst Budget- en Schuldhulpverlening in budgetbeheer zijn en geen openstaande schulden meer hebben, maar een inkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt.

-        mensen die door het OCMW Brugge tewerkgesteld worden binnen art. 60 § 7 of binnen een ander sociaal tewerkstellingsstelsel, waarbij geactiveerd leefloon wordt uitbetaald, indien het inkomen uit deze tewerkstelling het enige arbeidsinkomen in het gezin uitmaakt. Voor deze groep geldt de maatregel tijdens het eerste jaar tewerkstelling

Er is een maximum aantal tussenkomsten per gezin voorzien, nl. het aantal gedomicilieerden delen door 2, met een minimum van 1.

Bv. een gezin van 4 personen kan 2 tussenkomsten bekomen.

De tussenkomst wordt geregistreerd en kan per persoon 1 keer in de 3 jaar voorzien worden.

GRATIS INTERNETAANSLUITING VIA TELENET WI-FREE
Dit aanbod geldt voor alle gezinnen met schoolgaande kinderen, die in Brugge wonen en omwille van het beperkt budget zelf geen internetaansluiting kunnen betalen.

GRATIS PRINTS
Dit aanbod geldt voor alle gezinnen met schoolgaande kinderen, die bij OCMW Brugge in begeleiding zijn of bij een armenvereniging in begeleiding zijn.

Procedure

Neem contact op met je maatschappelijk werk(st)er bij het OCMW of met vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be