Collectieve schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling is een procedure via de arbeidsrechtbank. OCMW Brugge wordt aangesteld als schuldbemiddelaar. De schuldbemiddelaar maakt een aanzuiveringsregeling op en moet daarbij een evenwicht vinden tussen jouw belangen en die van je schuldeisers:
­> jij moet op een menswaardige manier kunnen leven;
> je schuldeisers hebben recht om betaald te worden.

Voorwaarden

Elke natuurlijke persoon (die geen ondernemer is) kan, indien hij niet in staat is om op duurzame wijze zijn opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen en voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd, bij de Arbeidsrechter een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling indienen.

Procedure

Zitdag OCMW Brugge - Ruddershove 4
zonder afspraak
maandag van 8.30 tot 11.30 uur
dinsdag van 13 tot 16 uur

Zitdag OCMW Brugge - Hoogstraat 9
zonder afspraak
donderdag vanaf 8.30 uur, aanmelden kan tot 11.45 uur

Meebrengen

Je elektronische identiteitskaart en alle nuttige documenten betreffende je inkomsten, kosten en schulden.

Deel deze pagina