Brugge krijgt Pleegzorglabel

2
dec
2021

Stad Brugge heeft het Pleegzorglabel van Pleegzorg West-Vlaanderen gekregen. Het label wordt uitgereikt aan steden en gemeenten die het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg vergroten.

Brugge kent het hoogste aantal pleeggezinnen in West-Vlaanderen. In de stad bieden zo’n 128 gezinnen een thuis aan ruim 160 kinderen, jongeren en pleeggasten uit een kwetsbare situatie. 

Burgemeester Dirk De fauw: “Er zijn in alle steden en gemeenten kinderen en jongeren die in moeilijke situaties leven. Soms is er in deze gevallen, al dan niet tijdelijk, nood aan opvang in een andere thuisomgeving. Door Pleegzorgstad te worden, hopen we dat er meer kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek een warme thuis kunnen vinden in onze stad”.

Het aantal kinderen, jongeren en volwassenen met een specifieke zorgvraag dat op zoek is naar een pleeggezin blijft jaarlijks stijgen. Helaas loopt de zoektocht naar kandidaat-pleeggezinnen moeizaam. Stad Brugge zal Pleegzorg daarom ondersteunen in haar zoektocht naar pleegouders.

“Door de campagnes van Pleegzorg mee uit te dragen en het thema geregeld onder de aandacht te brengen, willen we meer kandidaat-pleeggezinnen aantrekken. We gaan ook de pleeggezinnen zelf ondersteunen. Zo kunnen zij, op vertoon van hun pleegzorgattest, voortaan aanspraak maken op onderwijscheques. Hiermee kunnen ze de verplichte schoolkosten van de kinderen en jongeren die ze opvangen, betalen” zegt schepen voor sociale zaken Pablo Annys.

Nathalie Dessein, algemeen directeur bij Pleegzorg West-Vlaanderen, overhandigde het label aan de stad: “We zijn ervan overtuigd dat dit heel wat kansen zal creëren voor Brugse gezinnen, kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek”.

De familie Krekelberg - De Meester woonde de uitreiking bij. Zelf vangen ze sinds jaren met liefde en toewijding pleegkinderen en pleeggasten op in hun gezin. Ze zijn opgetogen over het Pleegzorglabel en hopen dat door deze erkenning, meer mensen in Brugge hun voorbeeld zullen volgen. 

Deel deze pagina