Attest vertraagd rijbewijs

Een attest bestemd voor mensen waarvan het mentale en/of intellectuele vermogen en/of de graad van alfabetisme ontoereikend is om deel te nemen aan het reguliere theoretisch rijexamen. 
Met dit attest kan het examen afgelegd worden in een speciale zitting.

Bedrag

Het mentale en/of intellectuele vermogen en/of de graad van alfabetisme moet ontoereikend zijn om deel te nemen aan het reguliere theoretische rijexamen.

Procedure

elektronische identiteitskaart

Deel deze pagina

Contactinformatie