Attest vertraagd rijbewijs

Een attest bestemd voor mensen waarvan het mentale en/of intellectuele vermogen en/of de graad van alfabetisme ontoereikend is om deel te nemen aan het reguliere theoretisch rijexamen. 
Met dit attest kan het examen afgelegd worden in een speciale zitting.

Voorwaarden

Het mentale en/of intellectuele vermogen en/of de graad van alfabetisme moet ontoereikend zijn om deel te nemen aan het reguliere theoretische rijexamen.

Procedure

  1. Aanmelden met identiteitskaart in Hoogstraat 9, 8000 Brugge aan het onthaal.
  2. Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal.
  3. De maatschappelijk werker bekijkt de sociale en financiële situatie en bepaalt daarna voor welke steun je in aanmerking komt. Indien OCMW Brugge niet kan helpen, word je soms doorverwezen naar een andere dienst.

Ben je cliënt:

Bel of e-mail je maatschappelijk werker.
De zitdagen gaan door op afspraak.

Voor nieuwe cliënten

Zonder afspraak:
Maandag tot en met vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur (ten laatste om 11.45 uur aanmelden bij het onthaal)
Op afspraak 050/32 77 70 of eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

Zitdag Zeebrugge

  • Elke donderdag van 9.00 tot 11.30 uur (zonder afspraak)

Meebrengen

Je elektronische identiteitskaart.

Contactinformatie