Arbeidszorg

De vereniging WOK is een arbeidszorgwerking van het OCMW Brugge.
Een aanvraag voor arbeidszorg tewerkstelling dient steeds te gebeuren via een begeleidende doorverwijzende dienst (OCMW Brugge, De Werkmaat, GTB, ...).

Bedrag

Personen die niet of voorlopig niet meer in aanmerking komen voor betaalde arbeid.

Voor wie / voorwaarden

Doorverwijzing van een kandidaat voor arbeidszorg tewerkstelling kan enkel via een begeleidende doorverwijzende dienst. 

Deel deze pagina