Activiteiten Steunpunt Vakantieparticipatie

Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap. Via dit steunpunt kunnen ledenorganisaties voor mensen in een moeilijke financiële situatie daguitstappen, individuele vakanties en groepsvakanties aanvragen. Deze worden tegen kortingstarief aangeboden. Het aanbod verandert jaar na jaar en kan bekeken worden op de website.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van het aanbod, moet je aan één van de volgende criteria voldoen:
> verhoogde tegemoetkoming in medische kosten genieten;
> in budgetbeheer zijn;
> in collectieve schuldenregeling zijn;
> een inkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt.

Procedure

Maak een afspraak.

Meebrengen

De aanvrager moet bewijzen dat hij/zij tot de doelgroep behoort.
Afhankelijk van de situatie moet hij/zij de volgende documenten meebrengen:
> bewijs van verhoogde tegemoetkoming (attest ziekenfonds of klevertje ziekenfonds)
> bewijs van budgetbeheer of collectieve schuldenregeling
> inkomstengegevens

Deel deze pagina

Contactinformatie