Activiteiten Steunpunt Vakantieparticipatie

Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap. Via dit steunpunt kunnen ledenorganisaties voor mensen in een moeilijke financiële situatie daguitstappen, individuele vakanties en groepsvakanties aanvragen. Deze worden tegen kortingstarief aangeboden. Het aanbod verandert jaar na jaar en kan bekeken worden op de website.

Bedrag

Om gebruik te kunnen maken van het aanbod, moet je aan één van de volgende criteria voldoen:
> verhoogde tegemoetkoming in medische kosten genieten;
> in budgetbeheer zijn;
> in collectieve schuldenregeling zijn;
> een inkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt.

Voor wie / voorwaarden

Wil je meer uitleg of van het aanbod gebruik maken? Je kunt op de zitdag in het HUIS VAN DE BRUGGELING langskomen -      op dinsdagvoormiddag (tussen 8 uur 30 en 12 uur) -      op woensdag in de vooravond (tussen 16 uur en 19 uur) Je moet hiervoor een afspraak maken, telefonisch of via deze pagina.

Vanaf maart houden we ook een zitdag in D’OUDE STOASIE (Venetiëstraat 1) in ZEEBRUGGE. We zijn er bereikbaar op elke eerste maandag van de maand, van 14 uur tot 16 uur 30.

Procedure

De aanvrager moet bewijzen dat hij/zij tot de doelgroep behoort.
Afhankelijk van de situatie moet hij/zij de volgende documenten meebrengen:
> bewijs van verhoogde tegemoetkoming (attest ziekenfonds of klevertje ziekenfonds)
> bewijs van budgetbeheer of collectieve schuldenregeling
> inkomstengegevens

Deel deze pagina

Contactinformatie