activiteiten Iedereen Verdient Vakantie

Iedereen Verdient Vakantie, het vroegere Steunpunt Vakantieparticipatie, is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap. Via deze organisatie kunnen ledenorganisaties voor mensen in een moeilijke financiële situatie daguitstappen, individuele vakanties en groepsvakanties aanvragen. Deze worden tegen kortingstarief aangeboden. Het aanbod verandert jaar na jaar en kan bekeken worden op de website www.iedereenverdientvakantie.be

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van het aanbod, moet je aan één van de volgende criteria voldoen:
> verhoogde tegemoetkoming in medische kosten genieten;
> in budgetbeheer zijn;
> in collectieve schuldenregeling zijn;
> een inkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt.

Procedure

Wil je meer uitleg of van het aanbod gebruik maken? Je kunt op de zitdag in het HUIS VAN DE BRUGGELING langskomen -      op dinsdagvoormiddag (tussen 8 uur 30 en 12 uur) -      op woensdag in de vooravond (tussen 16 uur en 19 uur) Je moet hiervoor een afspraak maken, telefonisch of via deze pagina.

We houden ook een zitdag in D’OUDE STOASIE (Venetiëstraat 1) in ZEEBRUGGE. We zijn er op elke eerste maandag van de maand, van 14 uur tot 16 uur 30 bereikbaar.

 

Meebrengen

De aanvrager moet bewijzen dat hij/zij tot de doelgroep behoort.
Afhankelijk van de situatie moet hij/zij de volgende documenten meebrengen:
> bewijs van verhoogde tegemoetkoming (attest ziekenfonds of klevertje ziekenfonds)
> bewijs van budgetbeheer of collectieve schuldenregeling
> inkomstengegevens

Deel deze pagina

Contactinformatie