Aanvraag consumptiebon

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Beste hulpverlener

 

In 2021 zijn er extra mogelijkheden voor Bruggelingen met een laag inkomen.
Een laag inkomen=

• voor een samenwonende niet hoger dan € 856,45 per maand,

• voor een alleenstaande niet hoger dan € 1.184,68 per maand,

• voor een persoon met gezinslast (minstens één minderjarig kind ten laste) niet hoger dan € 1.530,74 per maand


Heb jij zicht op de financiële situatie van jouw cliënt?
Vul dan dit webformulier al in.

Jouw client ontvangt (na controle op dubbele uitgave, correcte gegevens) een brief die het recht opent om een consumptiebon af te halen.

Jouw client zal (indien je dat aanduidde op het webformulier) uitgenodigd worden voor een financieel en sociaal onderzoek, zodat kan onderzocht worden of er recht is op een maandelijks extra bedrag Brugs Menswaardig inkomen.

Gegevens - Hulpverlener

Gegevens - Cliënt

Adresgegevens 1
Hulpverlener verklaart het inkomen te hebben gecheckt op een loonstrook of rekeninguittreksel van de laatste drie maanden *
Mogen wij contact opnemen met jouw cliënt om te bekijken of er recht is op extra budget? *
Cliënt is op de hoogte dat deze informatie werd gedeeld met het OCMW Brugge *