Aanmeldingsformulier voor thuisloze cliënten

Je bent een professionele doorverwijzer en aan de hand van een (onthaal)gesprek met je cliënt kwam je tot de conclusie dat er voorlopig geen andere mogelijkheden zijn dan een aanvraag te doen voor tijdelijk verblijf in Crisisopvang ’t SAS.

Je cliënt heeft een binding met Brugge. Dit wil zeggen:

 • Op dit moment een netwerk hebben in Brugge. Dit kan familie, vrienden en/ of langdurige hulpverlening zijn.
 • Dakloos zijn op grondgebied Brugge én leefloon van OCMW Brugge ontvangen.

Je kent onze dienst en kan onze werking uitleggen aan je cliënt.

Wij denken hierbij voornamelijk aan:

 • We proberen in een zo kort als mogelijke periode te zoeken naar een meer langdurige oplossing. We nemen hiervoor de tijd die nodig is.
 • De maximale verblijfsduur is vier weken. Eventueel verlengbaar na een evaluatie en teambeslissing.
 • We werken op maat van de cliënt. De oplossingen kunnen verschillend zijn.
 • De verblijfskosten bedragen €26,53 euro per dag voor volwassenen. Deze dagprijs dekt alle kosten van het verblijf: gebruik van de kamer, energie en water, hygiëneproducten en onderhoud. Van deze verblijfskosten wordt er per dag maximaal €11,40 aan zak- en eetgeld voorzien.

 • Voor gezinnen met kinderen vragen we een gebruiksvergoeding van €19 per dag. Hierin zit het gebruik van de kamer, energie en water. Hiernaast wordt als het inkomen het toelaat €75,00 per week voor de eerste persoon en €35,00 per week extra per bijkomende persoon voorzien.
 • We volgen het advies van gespecialiseerde diensten waar nodig.
 • Er wordt gewerkt met budgetbeheer.
 • We werken met een wachtlijst. Het is moeilijk in te schatten hoe lang het duurt voor er tot opname kan overgegaan worden.
 • We bieden opvang aan mensen die alleen kunnen wonen en voor zichzelf kunnen zorgen (eventueel met externe ondersteuning).
 • We verwachten dat de cliënt de gemaakte begeleidingsafspraken nakomt.
 • We bieden voorrang aan mensen die rechtstreeks uit de gevangenis komen en gezinnen met kinderen.
 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging
Ik heb de toestemming van mijn cliënt om dit aanvraagformulier voor verblijf en begeleiding in te vullen. *
Ik bevestig dat mijn cliënt een binding heeft met Brugge. *

Sommige velden zijn verplicht in te vullen, bij de andere velden vragen we u zoveel mogelijk informatie.

Cliënt

Geboortedatum *
Geslacht

Partner

Geboortedatum partner
Geslacht partner

Gegevens kinderen

kind 1

Geboortedatum kind 1

kind 2

Geboortedatum kind 2
Geslacht kind 2

kind 3

Geboortedatum kind 3
Geslacht kind 3